Så här kan du hjälpa till vid hjärtstopp

Ett plötsligt hjärtstopp kan orsakas av en rad olika faktorer. Ett hjärtstopp innebär att hjärtats tänkta funktion, att pumpa runt blodet och på så sätt hela tiden syresätta kroppen, av någon anledning upphör. När hjärtat stannar och syresättningen upphör drabbas personen nästan omedelbart av medvetslöshet och andningsuppehåll.Detta är det mest kritiska stadiet för hjärnan som är i konstant behov av syresättning genom blodet. För att hjärnan skall få det nödvändiga syret och den drabbade skall överleva måste hjärtverksamheten komma igång snabbt, helst inom ett par minuter.

Tiden är dyrbar

Vid ett hjärtstopp ökar risken för en dödlig utgång med hela tio procent för varje minut som fortgår utan att behandling påbörjas. Det är alltså av yttersta vikt att hjärt- lungräddning påbörjas så snabbt som möjlig i väntan på att vårdpersonal och ambulans anländer och tar över räddningsaktionen. Sekunder och minuter kan alltså rädda liv. Statistik visa att endast 500 av de 10000 som varje år drabbas av hjärtstopp överlever. Dessa siffror skulle utan tvekan förbättras om fler kunde första hjälpen och fram för allt hjärt- lungräddning.

Steg för steg

Så vad skall man då tänka på i en situation där någon i ens närhet drabbas av hjärtstopp? Finns det inte någon elektronisk hjärtstartare i närheten bör man genast påbörja manuell hjärt- lungräddning. Börja med att kontrollera livstecken hos den drabbade, finns det till exempel andning hos personen? Om inte; larma först 112. Inled därefter hjärtkompressioner medan du väntar. Gör 30 bröstkompressioner. Se sedan till att öppna luftvägarna hos den drabbade och följ upp kompressionerna med två inblåsningar. Fortsätt varva kompressioner med inblåsningar tills du blir avlöst eller tills sjukvårdspersonal infinner sig. Här hittar du hela listan som du bör följa om du hamnar i en situation där du behöver utföra hjärt- lungräddning.