När en närstående blir sjuk

När det oundvikliga är på väg att hända och någon som står dig nära befinner sig i livets slutskede kan det finnas en viss tröst i att göra det så bekvämt som möjligt för den döende. Speciellt när det finns ett önskemål om att få avsluta livet hemma. Utifrån Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer, som även Socialstyrelsen följer, kännetecknas palliativ vård utifrån fyra grundstenar; multiprofessionellt samarbete, symtomlindring, kommunikation och relation i samband med visst stöd till närstående.

äldre dam håller hand

Det finns många olika tjänster till hands när en närstående valt att spendera sista tiden hemma. Med hjälp av till exempel en arbetsterapeut, kan den sjuke få lära sig enkla sätt att hantera vardagliga aktiviteter på egen hand. Det kan vara allt från hushållssysslor till förflyttningsteknik och hur man använder olika hjälpmedel. Företaget Järven erbjuder specialanpassade hjälpmedel och sjukvårdsprodukter som underlättar vid just palliativvård. Dessa blir guld värda för att underlätta aktivitet och göra vardagen mer bekväm för den sjuke.

Oavsett hur allvarligt sjukdomen är så har man utöver arbetsterapeuten och sjukgymnasten stöd från vårdpersonal, sjuksköterskor och undersköterskor, vid vård hemma. De ser till så patienten har det så bekvämt som möjligt genom symtomlindring, som i det här fallet kan vara i form av såromläggning, medicinering och vissa kontroller.

Ibland kan det hända att patienten kanske befinner sig ensam hemma under en viss tid. Om det bedöms att det finns en risk för patientens hälsa under denna period kan man bli tilldelad ett trygghetslarm. Den finns tillgänglig som ett armbandsur eller som ett halsband, vilket gör den praktisk för patienter med svårt att röra på sig. Om du skulle råka ut för något, som att ramla och inte kunna ta dig upp, kan man få hjälp på direkten. Trygghetslarmet är kopplat till en bevakningscentral som har öppet hela dygnet runt.

För mer information om palliativvård kan du antingen besöka hemsidan för Nationella Rådet för Palliativ Vård och även Vårdguidens hemsida.