Hantera situationen

Vissa situationer i livet är svåra att hantera, inte minst när det handlar om att mista någon närstående eller att få vetskap annans eller egen sjukdom som kommer att innebära en stor förändring i livet.

Hur man hanterar och tacklar sådana saker är precis som med sorgearbete något individuellt, men vi tänkte här berätta om ett par sätt hur man kan hantera tuffa besked. För att exemplifiera har vi valt ett besked som tyvärr inte är ovanligt i dagens Sverige – cancerbesked.

Låt det ta sin tid

Den första tiden efter ett cancerbesked så är det inte sällan att man upplever en känsla av overklighet. Huvudet vill liksom inte acceptera beskedet man fått och känslan är att ‘detta gäller inte mig’. Det är helt enkelt ett sätt för hjärnan att skydda dig mot den obehagliga verkligheten. Detta kan pågå ett tag, men förr eller senare så blir det verkligare och då kommer ofta en sorts vrede mot sjukdomen, en undran om ”varför jag”. Denna vrede är svår att någonsin smälta, men det är en bra idé att försöka bearbeta den för att inte detta ska ta över livet. Efter en tid så kommer du att kunna se på saken med mer klarhet, fastän livet kanske inte blir som det var förr.

Många som får beskedet vittnar om att allteftersom tiden går efter beskedet så får de ett fördjupat perspektiv på livet. Detta kan förmodligen förklaras med att man efter att ha genomgått en så pass livsomvälvande händelse så är det lättare att uppmärksamma det som är viktigt i livet och lättare kan greppa vad det är man vill göra med sin tid. Livet blir mer kortsiktigt konkret när man inte tar morgondagen för givet, det är här och nu som gäller.

För mer information och tips, besök Cancerfondens hemsida.