Gå vidare med livet

Alla har vi en eller flera gånger haft perioder när livet känts svårt, kanske tungt och hopplöst. De flesta gånger finner vi sätt att förlika oss med situationen eller något nytt inträffar som får oss att hitta tillbaka till vardagslyckan och kan gå vidare med ett mer eller mindre normalt liv. 

Depressed young woman

Men ibland går det inte över av sig själv. Sorgen, stressen, ångesten och andra problematiska upplevelser har satt så djupa spår att du behöver hjälp för att komma ur din situation. Ibland kan det vara din partner, någon nära vän eller någon anhörig som tar dig ur krisen, men många gånger kan du ha nytta av att anlita en professionell medmänniska.

Det kan finnas många olika skäl till varför du mår dåligt och vad som passar just dig beror på de bakomliggande orsakerna:

  • Händelser i livet. Sorg efter en anhörig, slitningar i familjen, ett avslutat förhållande eller känsla av att ha misslyckats är alla saker som är svåra att hantera, men där en erfaren samtalspartner kan göra mycket för att hantera dina problem. Vi vill gärna tro att det är någon form av medicin som vi behöver, men i många fall hjälper olika former av samtal och terapi. En yrkeskunnig och erfaren psykoterapeut bestämmer inte i förväg vad som är bäst för dig utan ägnar först en tid åt att förstå din situation. Sedan arbetar ni tillsammans genom samtal och andra åtgärder för att du åter ska hitta harmoni i livet.
  • Psykisk ohälsa. Kanske är det inte bara din livssituation som ligger bakom att du mår dåligt? Ibland kan det finnas psykiska eller medicinska orsaker där du får bäst hjälp av en psykiatriker.