Bearbeta sorgen

Sorg är en stark känsla som drabbar oss när någon nära anhörig går bort. En känsla som i många fall kan vara svårt att hantera. Trots den svåra situationen kan sorgen i många fall föra med sig något positivt, att man kommer ur sitt sorgearbete som en starkare och mognare person.

Sorg

Sorg

Sorg är ett tillstånd som inte bara infinner sig vid förlust av en anhörig, sorg kan även drabba människan i andra faser i livet. Vid en skilsmässa, när ens djur blir sjuka eller när något oväntat och fruktansvärt hänt i sin omgivning. Vad som är viktigt att tänka på när man drabbas av sorg är att ta till sig känslorna och komma på en väg att gå, för att bearbeta sin sorg och lära sig att leva vidare med den.

Acceptera känslorna i kroppen

När man drabbas av sorg är det viktigt att veta att detta är en känsla och ett tillstånd som är accepterat och som behöver kännas i kroppen för att kunna bearbetas och ta sig igenom. Många ser sorg som något man inte ska visa, att man är en svag människa om man ger uttryck för sina känslor i ett sorgearbete. Man kan försöka tänka sig att varje sorg man drabbas av har en mängd tårar som måste få komma ut för att läka i sorgearbetet. Kommer tårarna inte ut mår kroppen inte bra. Det är viktigt att tillåta sig själv att gråta, att minnas tillbaka på fantastiska minnen som framkallar tårarna eller att prata med någon och tillåta sig själv att släppa fram alla tårar och känslor.

Sorgearbete

Vad som är viktigt vid ett sorgearbete är att ha någon eller några att söka tröst och stöd hos. Vilken eller vilka personer detta är beror på hur du som person känner. Vissa tar stöd av sina när vänner och sitter och samtalar, tröstar och minns tillsammans. Andra vill inte ta upp sådana känslor med närstående utan väljer istället att prata med en utomstående person, en terapeut, för stöd och vägledning. Ingen av dessa vägar är rätt eller fel utan det beror helt på hur du som sörjer känner. Vad som är viktigt är att ge plats för sin sorg och tillåt sig själv att känna alla känslor för att komma vidare.

Att känna sorg och förlust efter en nära anhörig är inget man kan bli ”botad från”, man kommer alltid att känna en saknad och en förlust, men det viktiga är att lära sig att leva med sin sorg för att komma vidare och fortsätta livet.

Fakta i texten är hämtad från www.1177.se.