Att rädda liv med HLR

shutterstock_229652062Nästan alla har haft någon i sin närhet som har drabbats av hjärtstopp och det är inte ovanligt att ett hjärtstopp har dödlig utgång. Det finns dock möjlighet att påverka vad som händer, och med HLR-kunskaper kan du utgöra skillnaden mellan liv och död.Hjärtstopp innebär att hjärtat av olika anledningar plötsligt förlorar sin pumpförmåga. Ofta uppstår ett hjärtstopp till följd av en hjärtinfarkt, men det kan även bero på andra saker, som en annan störning i hjärtmuskeln. Följden av den förlorade pumpförmågan blir att hjärnan inte får syresatt blod, något som är avgörande för att den ska fungera. För att den drabbade ska överleva behöver hjärtrytmen återställas så snabbt som möjligt.Det är därför vikten av hjärt- och lungräddning inte kan betonas nog. Risken för att ett hjärtstopp leder till döden ökar med upp till tio procent för varje minut som går utan att personen får hjälp. Om någon i närheten av den drabbade kan HLR kan hjälpen påbörjas innan ambulansen kommer fram. Det innebär ingen garanti för att personen överlever, men antalet personer som överlever efter ett hjärtstopp har ökat under de senaste åren. En av anledningarna är just att fler människor vet vad som behöver göras. Ju fler som lär sig HLR, desto mer skillnad kommer det göra.Att lära sig grunderna är enkelt och det finns mängder med bra utbildningar. En sådan är HLR-Hjälpens grundutbildning. Förutom att kursen ger de basala kunskaper som behövs för att kunna utföra HLR finns det dessutom möjlighet att köpa paket med hjärtstartare, vilket ökar överlevnadschanserna rejält.