Att förlora en anhörig

Sorg kan vara något som förknippas med att man förlorat en anhörig eller nära vän. När någon dör och försvinner så blir detta en sorg och kanske en förtvivlan att man inte kommer att få träffa denna person igen. Det kan skilja sig mellan oss hur vi reagerar och vi sörjer alla på olika sätt. För den del så kan det ta all kraft som vi har för att sörja och hos andra så kan det visa sig på andra sätt.

Det är viktigt att kunna sörja och det är inte alls något konstigt att göra detta. Har man fått vara tillsammans med någon under flera år så är det klart att saknade ger sig i utryck av sorg att den personen inte längre finns. Ibland kan man behöva hjälp med att bearbeta sin sorg. Genom att träffa en samtalsterapeut så kan man få släppa ut sina innersta tankar och får någon som lyssnar och förstår. Att använda sig av samtal som verktyg för att bearbeta sin sorg är något som verkligen kan rekommenderas. Även om man har familj och vänner att prata med så blir det aldrig detsamma att använda sig av en samtalsterapeut.

Det sägs att tiden läker alla sår och det kan säkert stämma till en viss del. Saknaden kommer förmodligen att finnas kvar även om den avtar med tiden. Minnet av den som dött kommer alltid att finnas kvar och den sorg som man tillbörjan hade kanske har gått över till något annat. Sorg och saknad är en del av livet och det är inte alls konstigt att man känner som man gör när en familjemedlem, nära anhörig eller nära vän inte längre finns i bland oss. Försök ta hjälp om du känner att du behöver detta. Du är inte ensam om att känna sorg och saknad.