Angående efterlevnadsskydd

Någons bortgång kan påverka nära och kära på många olika vis. En av dessa man förr eller senare kan märka av är den ekonomiska aspekten. Det kan kännas som en trivialitet jämfört med den emotionella inverkan situationen har på människor, men den är fortfarande högst verklig i många fall. Det finns dock något som heter efterlevnadsskydd som kan hjälpa anhöriga till en eller annan utsträckning.

De nuvarande reglerna kring efterlevnadsskydd trädde i kraft i samband Socialförsäkringsbalken den 1 januari 2011. Idag är efterlevnadsskyddet något man kan kombinera med en ålderspension och det kan göras på ett par olika sätt.

Familjeskydd

Ett familjeskydd betyder att man väljer ett belopp som ska betalas ut till den eller de som är förmånstagare till ens pension. Normalt sett kan man välja ett skydd mellan 1-4 prisbasbelopp som sedan betalas ut varje år under 5-20 års tid. Väljer man ett familjeskydd får man dock en lägre ålderspension då en del av pensionen används för att betala familjeskyddspremien.

Familjepension

En familjepension är något som blir tillgängligt personer med en årslön på 7,5 inkomstbasbelopp. Denna betalas ut till ens förmånstagare och kan utöver make/maka/registrerad partner även betalas ut till barn under 20 års ålder. Saknar man förmånstagare är det möjligt att styra över inbetalningarna från familjepensionen till ens egen ålderspension och på så sätt höja ålderspensionen.

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd betalas ens besparingar ut till förmånstagarna och är helt bundet till just hur mycket man har hunnit spara sedan man tecknat försäkringen. Då detta inte blir en del av ens egen pension får man inte själv ta del av pengarna och ens pension blir således lägre med ett återbetalningsskydd.

På förhand utvalt belopp

Ett efterlevnadsskydd kan även komma i formen av en belopp som valts på förhand. Det händer även att detta form av efterlevnadsskydd kombineras med återbetalningsskydd. På så sätt får förmånstagarna ta del av både sparkapitalet och ett kapital som bestämts på förhand.