Att mista någon

Att mista någon man håller kär är något som nästan alla av oss råkar ut för några gånger under livet. Det kan förstås vara på flera sätt man mister någon; någon mister livet, en relation tar slut eller avståndet mellan två personer gör att samvaron rinner ut i sanden.

frid

En förlust av en närstående person kommer i nästan uteslutande alla fall innebära att man står inför en period av sorg i sin tillvaro. Hur stor sorgen är skiljer sig naturligtvis från person till person och fall till fall, men det kommer att finnas en sorg att bearbeta.

Sorg

Alla människor är olika och man kan sörja på olika sätt och olika länge. För vissa innebär det många långa timmar av gråt och tårar. För andra kommer det inga tårar utan känslorna trängs inuti huvudet och kroppen. Somliga vill prata och ha sällskap, andra vill sörja helt på egen hand. Sorger känns olika beroende på vad det är som har hänt, på vilket sätt och vem man är som person. Det kan som sagt visa sig på olika sätt, inte bara genom tårar och gråt. Det kan även visa sig på följande sätt:

  • Koncentrationssvårigheter.
  • Lättare att bli arg och irriterad. Snarstucken.
  • Väldigt snabba humörsvängningar mellan att vara glad, ledsen eller arg och så vidare.
  • Känna sig trött och helt slut hela tiden.
  • Sömnstörningar.
  • En känsla av hopplöshet och en ovilja att göra någonting.
  • Smärtor i kroppen.
  • Förändrad aptit, både att äta mer och mindre.

Den påläste ser kanske direkt att många av de ovanstående punkterna är liknande som de man brukar använda för att definiera en person med depression. Och man kan nog kalla en sorgeperiod för en slags depression. De flesta klarar bra genom sådana perioder och kommer till sist ut ur situationen som en starkare människa. Men vissa kan behöva lite extra stöd när det är som tyngst.

Ibland kan personer som dras med sorg inombords upplevas som jobbiga att umgås med om man inte känner vad personen går igenom. Så om du märker av någon eller några av ovanstående punkter så kanske det är läge att ställa frågan om hur personen faktiskt mår istället för att bli irriterad.